Informace pro rodiče dětí PRAMÉNKU

V sobotu 21.5.2011 od 13,00 hod. se všechny děti povinně fotografují a to za každého počasí. Prosím krojové oblečení, cvičky, upravené vlasy do copánků a červenou mašli. Fotografie budou použity pro propagaci souboru – jsou velmi důležité Upozorňuji na vystoupení v červnu a to 19.6.2011 v neděli od 15,00 hod. ve Fryštáku na Slavnostním koncertu spojeným s křtěním dvou CD-nosičů.

Continue reading →

Opět významná kulturní událost ve Fryštáku

Dne 12. prosince 2010 se ve fryštáckém kinosále uskutečnil pořad s názvem „Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé“, který zorganizovala a připravila paní učitelka Vlasta Kunstová se svými soubory Prameny, Pramének, Pramen a Berušky. Sál byl zaplněn asi 250 posluchači, což svědčí o velkém zájmu o tento pořad. Nejmenší děti Berušky — Zlín ve věku od 3 — 5 let se zapojily do Praménku s takovou chutí a bezprostředním zpěvem, s pohybovou aktivitou, […]

Continue reading →

Poděkování

V sobotu 20. listopadu 2010 byla v Praze slavnostně vyznamenána paní učitelka Vlasta Kunstová „Oceněním Folklorního sdružení České republiky za výjimečný přínos k uchování a rozvoji tradiční lidové kultury, folkloru a cílů sdružení.“ Slavnostního převzetí se kromě vyznamenané pí učitelky Kunstové zúčastnil za Město Fryšták také starosta Mgr. Lubomír Doležel a Richard Hovadík. K srdečnému blahopřání za toto významné ocenění se připojujeme i my a děkujeme rovněž […]

Continue reading →

Nové CD

 V březnu tohoto roku jsme v Tonstudiu Rajchman v D. Bojanovicích natočili další naše autorské CD Fryštáckých písní s názvem “ Ať rozkvétá, ten náš kraj “ . Na nahrávce je 18 písní, složených v duchu lidovém, folklorním či folkovém, na které se podílejí CM PRAMENY, DPFS PRAMÉNEK a hudební skupina PRAMENY II se svými sólovými zpěváky od nejmenších dětí /5let/, až po ty pokročilejší. Velmi […]

Continue reading →