Vystoupení souborů Prameny a Praménku v pořadu „Dolů přes Fryštáček“

Duben-červenec2014 004

Krásné červnové odpoledne, azurová obloha a žhavé sluneční paprsky. To vše dokonale ladilo s příjemně znějícími tóny hudební kratochvíle. V neděli 8. června 2014 od 15 hodin zněly v kinosále ve Fryštáku tóny CM Prameny a dětského souboru Pramének pod vedením paní učitelky Vlasty Kunstové, které okouzlily nejen místní příznivce, ale i přespolní, kteří nás přijeli podpořit. Pořadem humorně provázel Ing. Jan Černek, který také […]

Continue reading →

Vánoční koncerty fryštáckých souborů PRAMENY

WP_000032

Dne 11. 12. 2013 se uskutečnilo vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu předvedly upravené pásmo „Zima“ se zpěvem, tancem, zobcovou flétnou za klavírního doprovodu s choreografií paní učitelky. Pak už přicházely na koledu s písněmi Stojí vrba košatá a Došli sme k vám. Program pokračoval tradičními vánočními koledami, kde se střídali sóloví zpěváci se sborem. Jejich krásné čisté hlásky nenechaly nikoho chladným, […]

Continue reading →

Á ešče se zpívá…

DCIM100GOPRO

Parné nedělní odpoledne bylo jako stvořené pro poslech příjemné hudby a naše zpívání. Právě 23. června 2013 v 15 hodin zazněly v jídelně Základní školy ve Fryštáku libé tóny CM Prameny a dětského souboru Pramének pod vedením paní Vlasty Kunstové, které svým výkonem potěšily ne jedno srdce. Pořad příhodně humornou formou moderoval Ing. Jan Černek, který také hlídal posluchače, zda správně zpívají. „Tato […]

Continue reading →

Informace pro rodiče dětí PRAMÉNKU

V sobotu 21.5.2011 od 13,00 hod. se všechny děti povinně fotografují a to za každého počasí. Prosím krojové oblečení, cvičky, upravené vlasy do copánků a červenou mašli. Fotografie budou použity pro propagaci souboru – jsou velmi důležité Upozorňuji na vystoupení v červnu a to 19.6.2011 v neděli od 15,00 hod. ve Fryštáku na Slavnostním koncertu spojeným s křtěním dvou CD-nosičů.

Continue reading →

Opět významná kulturní událost ve Fryštáku

Dne 12. prosince 2010 se ve fryštáckém kinosále uskutečnil pořad s názvem „Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé“, který zorganizovala a připravila paní učitelka Vlasta Kunstová se svými soubory Prameny, Pramének, Pramen a Berušky. Sál byl zaplněn asi 250 posluchači, což svědčí o velkém zájmu o tento pořad. Nejmenší děti Berušky — Zlín ve věku od 3 — 5 let se zapojily do Praménku s takovou chutí a bezprostředním zpěvem, s pohybovou aktivitou, […]

Continue reading →

Poděkování

V sobotu 20. listopadu 2010 byla v Praze slavnostně vyznamenána paní učitelka Vlasta Kunstová „Oceněním Folklorního sdružení České republiky za výjimečný přínos k uchování a rozvoji tradiční lidové kultury, folkloru a cílů sdružení.“ Slavnostního převzetí se kromě vyznamenané pí učitelky Kunstové zúčastnil za Město Fryšták také starosta Mgr. Lubomír Doležel a Richard Hovadík. K srdečnému blahopřání za toto významné ocenění se připojujeme i my a děkujeme rovněž […]

Continue reading →

Nové CD

 V březnu tohoto roku jsme v Tonstudiu Rajchman v D. Bojanovicích natočili další naše autorské CD Fryštáckých písní s názvem “ Ať rozkvétá, ten náš kraj “ . Na nahrávce je 18 písní, složených v duchu lidovém, folklorním či folkovém, na které se podílejí CM PRAMENY, DPFS PRAMÉNEK a hudební skupina PRAMENY II se svými sólovými zpěváky od nejmenších dětí /5let/, až po ty pokročilejší. Velmi […]

Continue reading →