ČLENOVÉ

Vlasta Kunstová – primáška, housle, viola

Richard Hovadík – cimbál, kytara

Milan Šebesta – kontrabas

Petr Zapletal – akordeon

Pavla Rozsypalová – kontry

Markéta Matulová – 2. housle, zpěv

Anna Pitrová – zobcová a příčná flétna, zpěv

Mgr. Julie Nováková – zpěv

Ing. Jan Černek – zpěv

Bohdan Škabraha – zpěv

Ing. Gustav Pazdera – zpěv