PRAMÉNEK

Dětský soubor PRAMÉNEK FRYŠTÁK

    Byl založen pí Vlastou Kunstovou, uč. ZUŠ v roce 1996. Vznikl proto, že naše CM neměla žádné zpěváky- nebyl zájem zpívat lidové písně a snad i proto, že zde nemáme tak velkou tradici lid. umění, jak je tomu v jiných regionech. Žáci ZUŠ, kteří studovali zde na pobočce hru na hudební nástroj, začali povinně navštěvovat hlasovou výuku a zanedlouho pod odborným vedením pí uč. Vlasty Kunstové nám velmi dobře zpívalo kolem 20 dětí ve věku 5-12 let. Tak CM mohla začít s těmito zpěváky vystupovat. V současné době má soubor PRAMÉNEK 20 členů, dětí ve věku od 4 – 14 let. Nabízí bohatý repertoár, který tvoří písně z Valašska, Slovácka a zvláště naše nové autorské fryštácké písně, které úspěšně natočili na CD – nosič. Některé má připravené i s tanečním projevem, či improvizací. Soubor je velmi činný. Za dobu svého působení má za sebou celou řadu vystoupení, soutěží, přehlídek, koncertů a pořadů : A EŠČE SE ZPÍVÁ …. a jiné. Naše sólové zpěvačky byly úspěšné v soutěži TRNEČKA 2002, 2003, kde získaly ta nejvyšší ocenění a soutěžily „O Liptálského slavíčka “ a opět se vyzpívaly k nejvyšším cenám. Úspěšná vystoupení byla na Mezinárodních Festivalech: Strážnice 2002, 2003, Zlín- Fryšták 2002, Frenštát p/R. 2004, Liptál 2006, Slovensko – Zariečie 2006, 2008. Záznamy v naši kronice od posluchačů jsou velmi pěkné a povzbuzující. Např. “ Není nic krásnějšího, než vidět šťastné a veselé děti, které milují folklor, zpěv, tanec a svým projevem a spontánností vzbuzují velikánské sympatie u všech diváků a posluchačů.“ Gdyně – Polsko, Katedra Folkloristiky.

    Vystoupení fryštáckého dětského souboru PRAMÉNEK je vždy originální, spontánní, radostné, přirozené a hravé.

    Věřím že vklad do dětské radosti, zpěvnosti a rozvíjení tvořivého cítění a ducha k rodnému kraji i tradicím, se v budoucnu naší společnosti vrátí v podobě pozitivních hodnot a pohledů nastupujících generací na problémy našeho současného světa. Zpěv a hudba je nejkrásnější hra pro děti i dospělé, povzbuzuje a bystří mysl, lahodí uchu i srdci.