PRAMENY

Cimbálová muzika PRAMENY Fryšták

    vznikla v roce 1996 z žáků ZUŠ, kde vyučovala pí. Vlasta Kunstová. Ta potřebovala muzikanty a zpěváky ve všech souborech. Její žáci dosahovali velmi vysokou úroveň, pravidelně se zúčastňovali celostátních soutěží v houslové, flétnové, komorní a souborové hře, kde získali vždy ta nejvyšší ocenění – těch nebylo málo. Vychovala řadu hudebníků, profesionálů, amatérů, kteří se uplatňují i v různých souborech včetně folklorních. Velký počet žáků připravila i na studium odborných a uměleckých škol. Založila CM PRAMENY, kde působí jako primáška, organizátorka, pořadatelka, autorka písní a pořadů a umělecká vedoucí.

    CM nabízí velmi bohatý repertoár, který je sestaven hlavně z písní našeho regionu, převážnou část tvoří naše autorské fryštácké písně a několik instrumentálních skladeb. Hudební úpravy písní a skladeb zpracovává naše primáška. Za dobu svého působení CM uskutečnila velký počet vystoupení, např. koncerty: Vánoční, Svátek hudby, Matek, Vítání jara, Besed u cimbálu a různá vystoupení pro společenské organizace v našem městě a okolí. Velmi oblíbené jsou soutěžní pořady „A EŠČE SE ZPÍVÁ“.

    Úspěšná vystoupení byla na Mezinárodních Festivalech: Strážnice 2002, 2003, Zlín- Fryšták 2002, Liptál 2006, Frenštát p/R 2004, Slovensko – Zariečie 2006 a vystoupení pro ROTARY klub Zlín.

    K poctě 650. výročí první písemné zmínky o Fryštáku a k 10. výročí založení souborů PRAMENY a PRAMÉNEK jsme v roce 2006 oslavili vystoupením a slavnostním křestem našeho CD a Zpěvníku nových fryštáckých písní s titulem “ Dolů přes Fryštáček“ autorů Vlasty Kunstové a Richarda Hovadíka. Kmotrou se stala Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně PSP ČR. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že i osobnosti našeho politického života jsou nám nakloněny mají zájem nás podporovat.

    Soubor je od roku 1999 členem FoS ČR. O našich aktivitách se můžete dočíst v časopise Folklor a v Kalendáři „Folklorní akce ČR „.

    Naší velkou snahou je stále připomínat lidem krásu lid. písní a tak uchovat odkaz a moudrost našich předků. V naší skladatelské činnosti usilujeme o osobité ztvárnění nových fryštáckých písní a tak se výrazně podílet na utváření kulturního profilu našeho města.