Vánoční koncerty 2019

41. vánoèní koncert

V sobotu 7.12.2019 v rámci Mikulášských trhů ve Fryštáku vystoupily na náměstí všechny soubory, které předvedly vánoční program. Od 12 hodin zpívaly děti Praménku vánoční písně a koledy s významným hostem Vlastimilem Horvátem, od něhož sklidili velkou pochvalu.

 

Ve středu 11. 12. 2019 se uskutečnilo od 16 hodin vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu děti předvedly upravené pásmo „Zima je tu!“ se zpěvem a tancem za klavírního doprovodu s choreografií paní učitelky Vlasty Kunstové. Program pokračoval známými vánočními koledami, ve kterých se střídali sóloví zpěváci se sborem. Jejich čisté hlásky a zápal, se kterým zpívaly, nadchly každého přítomného posluchače, kterých bylo letos opět velmi mnoho. Z dětí čišela upřímná radost, nadšení a celé odpoledne bylo nabito opravdu velmi pozitivní energií.

Nechybělo ani tradiční společné soutěžní zpívání, které naše porota z řad dětí hodnotila a nejlepší výkony čekala drobná odměna. V závěru děti zazpívaly jimi velmi oblíbenou píseň Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku obecenstva, čímž byl tento pořad ukončen.

Záštitu nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který děti odměnil sladkostmi, za to mu patří poděkování.

Odpolednem provázela Mgr. Jana Běláková.

Program připravila paní učitelka Vlasta Kunstová.

 

V úterý 26. 12. 2019 se v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku konalo další tradiční vystoupení souborů CM PRAMENY a PRAMÉNKU pod vedením paní učitelky Vlasty Kunstové. Byl to v pořadí již 41. Vánoční koncert. V programu zazněly známé koledy, písně vánoční i autorské a celé sváteční a na prosinec opět poněkud teplé a slunečné odpoledne bylo umocněno vánoční poezií R. Hovadíka, kterou profesionálně recitovala Mgr. Julie Nováková.

Vánoce v sobě skrývají plno tajemného kouzla. Jsou to svátky naplněné rodinnou pohodou a všudypřítomnou láskou. Nelze si je představit bez hudby a především vánočních koled. A právě tyto písně v sobě nesou stopy moudrosti, rozvážnosti, víry, naděje, křehkosti a samotné pokory člověka.

Fryštácký kostel se pomalu naplnil hosty, až nezůstalo jediné místo prázdné. Dokonce v zadních řadách se utvořila linie stojících posluchačů. Úvodem zazněla recitace a přivítání pana Františka Odstrčila, který koncert moderoval.

Následovala v tříhlasé úpravě známá píseň Ten vánoční čas a několik koled. Zpívali: B. Škabraha, Ing. G. Pazdera, Ing. J. Černek, Mgr. J. Nováková, P. Zapletal, Ing. M. Obadal a Ing. Roman Pšeja. Všichni posluchači byli uchváceni něžně znějícími tóny nástrojů a především hlasy všech sólistů CM.

Ani letos nechyběla tradičně známá píseň Už z hor zní zvon v podání Ing. Gustava Pazdery, který upoutal svým basbarytonem. Ing. Jan Černek a Petr Zapletal zaujali obecenstvo duetem – slováckou baladou Můj koníčku ryzovraný s autorskou úpravou R. Hovadíka a V. Kunstové. Zaznělo také trojhlasé zpracování písně renesančního hudebního skladatele Giovanniho Leonarda Primavery Dolce miseria v podání sopranistky Mgr. Julie Novákové, basbarytonisty Ing. Gustava Pazdery a tenoristy Bohdana Škabrahy. Ten si také zazpíval a na kytaru zahrál píseň Halejuja od L. Cohena.

V letošním programu byly zařazeny také písně Adeste fideles či dvojhlasý kánon Halleluja.

Dětský sbor se svými sólisty zazpíval několik známých vánočních koled.

Celý koncert byl ukončen nádhernou písní Tichá noc od Franze Xavera Grubera, a to za něžného svitu svíček, sborového, sólového zpěvu a vytříbených houslových a kytarových tónů.

Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír Doležel, kterému děkujeme za spolupráci, podporu, pochopení a za velmi příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu, rodičům, účinkujícím a všem přítomným za hojnou účast a skvělou vánoční atmosféru.

Koncert moderoval pan František Odstrčil, kterému děkujeme.

Svatoštěpánské odpoledne bylo čarodějné spojení duchovna, potěšení, lidskosti a ušlechtilosti pramenící z něžných tónů hudby a zpěvu.

Budeme se těšit na další brzké setkání na jaře roku 2020.

Fryštácké soubory PRAMENY

-jn-

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *