Vánoční koncerty fryštáckých souborů PRAMENY

P1020277

Dne 10. 12. 2014 se uskutečnilo milé vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu předvedly upravené pásmo se zpěvem a tancem za klavírního doprovodu s choreografií paní učitelky. Program pokračoval tradičními vánočními koledami, kde se střídali sóloví zpěváci se sborem.

Jejich krásné křišťálové hlásky nenechaly nikoho chladným, vždyť byly odměněny velkým potleskem. Pak následovalo společné soutěžní zpívání s rodiči a posluchači. Naše porota z řad dětí toto zpívání hodnotila a nejlepší výkony čekala malá pozornost. V závěru děti již tradičně zazpívaly jimi oblíbenou píseň Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku, čímž jsme tento pořad ukončili.

Záštitu nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který děti odměnil sladkostmi, za které děkujeme. Program připravila paní učitelka Vlasta Kunstová.

 

Dne 13. 12. 2014 náš soubor Prameny zahrál při příležitosti výroční 50 let od založení Klubu moderní gymnastiky ve Zlíně. Bylo nám ctí, že jsme mohli vystoupit právě na takové akci, a rozšířit tak svoji tvorbu mezi další posluchače. Atmosféra byla celkově velmi příjemná a těšíme se další podobnou akci.

 

Pracovní nasazení vyvrcholilo dne 26. 12. 2014 v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku, kde se konalo další vystoupení souborů CM PRAMENY a PRAMÉNKU paní učitelky Vlasty Kunstové. Byl to v pořadí již 36. Vánoční koncert. V programu zazněly tradiční koledy, písně vánoční, písně autorské a celé sváteční mrazivé odpoledne bylo umocněno vánoční poezií R. Hovadíka, kterou profesionálně recitovaly V. Kunstová a Markéta Matulová.

Vánoce v sobě skrývají tolik kouzla. Jsou to svátky plné rodinné pohody a lásky, které si nelze bez hudby a především koled představit. Právě ty v sobě nesou stopy moudrosti, víry, něžnosti a pokory člověka.

Fryštácký kostel se začal zvolna plnit hosty, až nezůstalo jediné místo volné. V úvodu zazněl Ten vánoční čas, který zazpíval Ing. Jan Černek. Pak následovalo několik koled. Zpívali: B. Škabraha, M. Matulová, A. Pitrová, V. Nováková, Ing. G. Pazdera, Ing. J. Černek, Mgr. J. Dlabajová a D. Kapusta. Všichni posluchači byli uchváceni něžně znějícími tóny nástrojů a především hlasy všech sólistů CM. Nechyběla francouzská lidová píseň Tóny, ať nesou zprávu, kterou zazpívala hudební pedagožka Anna Pitrová za loutnového doprovodu R. Hovadíka. Moravskou koledu Byla cesta, byla ušlapaná horlivě zazpívala Viktorie Nováková za doprovodu altové flétny, violy a kytary. Nechyběla ani tradičně známá píseň Už z hor zní zvon v podání Ing. Gustava Pazdery, který upoutal svým osobitým zpěvem. Ing. Jan Černek obecenstvo velmi zaujal slováckou baladou Bože, bože, kterou zazpíval plným kultivovaným hlasem. Premiéru letos mělo zpracování písně renesančního hudebního skladatele Giovanniho Leonarda Primavery Dolce miseria, která zazněla v podání trojhlasného zpěvu sopranistky Mgr. Julie Dlabajové, tenoristy Dušana Kapusty a basbarytonisty Ing. Gustava Pazdery.

Dětský sbor se svými sólisty zazpíval několik známých vánočních koled a pak Markétka Nováková zpívala a krásně zahrála na ty nejmenší housle.

Překvapením pro všechny posluchače, ale i pro členy souboru, byl krásný dojemný duet Markéty Matulové a paní Vlasty Kunstové Ave Maria. Celý koncert byl ukončen nádhernou písní Tichá noc od Franze Xavera Grubera, a to za něžného svitu svíček, prskavek, sborového, sólového zpěvu a vytříbených houslových tónů.

Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír Doležel, kterému děkujeme za spolupráci, podporu, pochopení a za velmi příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu, rodičům, účinkujícím a všem přítomným za hojnou účast a skvělou vánoční atmosféru.

Koncert působivě moderoval kronikář pan PhDr. Česlav Zapletal.

Bylo to neodolatelné spojení duchovna, potěšení, lidskosti a ušlechtilosti vyvěrající z hudby a zpěvu.

Budeme se těšit na další brzké setkání.

Fryštácké soubory PRAMENY

Mgr.  Julie Dlabajová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *