Vánoční koncerty fryštáckých souborů PRAMENY

Konec roku 2015 se pro naše soubory nesl v duchu vysokého pracovního nasazení.

Po velkém úspěchu, který jsme sklidili koncem roku 2014 na Vánočním koncertě ve Fryštáku, jsme se rozhodli  natočit další CD s vánoční tématikou. Ve dnech 24. a 25. 10. 2015 proběhla první fáze natáčení nového Vánočního CD v nahrávacím studiu v Dolních Bojanovicích. V polovině ledna 2016 jsme nahrávání úspěšně dokončili. Nyní je práce v rukou nahrávacího studia, kde bude probíhat úprava a tvorba finální podoby. Tímto děkujeme TONSTUDIU Rajchman za dosavadní spolupráci.

Dne 9. 12. 2015 se uskutečnilo již tradiční vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu předvedly upravené hudební pásmo „Zima“ se zpěvem a tancem za klavírního doprovodu s choreografií paní učitelky Vlasty Kunstové. Program pokračoval tradičními vánočními koledami, kde se střídali sóloví zpěváci se sborem.

Nechybělo ani společné soutěžní zpívání. Naše porota z řad dětí toto zpívání hodnotila a nejlepší výkony čekala malá odměna. V závěru děti již tradičně zazpívaly jimi oblíbenou píseň Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku, čímž jsme tento pořad ukončili.

Záštitu nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který děti odměnil sladkostmi, za které děkujeme.

 

Dne 20. 12. 2015 naše soubory Prameny a Pramének společně zahrály a zazpívaly na vánočním jarmarku ve Zlíně na náměstí v rámci programu Andělská neděle . Bylo nám ctí, že jsme mohli vystoupit právě na takové akci a rozšířit tak svoji tvorbu mezi další posluchače. Publikum bylo hojné, atmosféra velmi příjemná a následné ohlasy a kritika byly velmi povzbudivé a kladně hodnotící. Těšíme se na další podobnou akci.

 

Pracovní nasazení vyvrcholilo dne 26. 12. 2015 v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku, kde se konalo další vystoupení souborů CM PRAMENY a PRAMÉNKU paní učitelky Vlasty Kunstové. Byl to v pořadí již 37. Vánoční koncert. V programu zazněly tradiční koledy, písně vánoční, písně autorské a celé sváteční a na prosinec poněkud teplé a slunečné odpoledne bylo umocněno vánoční poezií R. Hovadíka, kterou profesionálně recitovaly V. Kunstová a Markéta Matulová.

Vánoce v sobě skrývají tolik kouzelného citu. Jsou to svátky plné rodinného klidu a lásky, které si nelze bez hudby a především koled představit. Právě ty v sobě nesou stopy zkušeností, víry, něhy a pokory člověka.

Fryštácký kostel se pozvolna naplnil hosty, až nezůstalo jediné místo prázdné. V úvodu zazněl v tříhlasé úpravě Ten vánoční čas. Pak následovalo několik koled. Zpívali: B. Škabraha, M. Matulová, A. Pitrová, Ing. G. Pazdera, Ing. J. Černek, Mgr. J. Dlabajová, D. Kapusta a P. Zapletal. Všichni posluchači byli uchváceni něžně znějícími tóny nástrojů a především hlasy všech sólistů CM.

Ani letos nechyběla tradičně známá píseň Už z hor zní zvon v podání Ing. Gustava Pazdery, který upoutal svým basbarytonem. Ing. Jan Černek obecenstvo opět zaujal slováckou baladou Bože, bože, kterou zazpíval letos nově společně s Petrem Zapletalem. I letos zaznělo zpracování písně renesančního hudebního skladatele Giovanniho Leonarda Primavery Dolce miseria, která zazněla v podání trojhlasného zpěvu sopranistky Mgr. Julie Dlabajové, tenoristy Dušana Kapusty a basbarytonisty Ing. Gustava Pazdery. Markéta Matulová krásně zazpívala Zdravím tě, pane.

Dětský sbor se svými sólisty zazpíval několik známých vánočních koled. Michal Kunst zpíval a zahrál krásný duet na housle se svojí babičkou paní Vlastou Kunstovou.

Celý koncert byl ukončen nádhernou písní Tichá noc od Franze Xavera Grubera, a to za něžného svitu svíček, sborového, sólového zpěvu a vytříbených houslových a kytarových tónů.

Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír Doležel, kterému děkujeme za spolupráci, podporu, pochopení a za velmi příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu, rodičům, účinkujícím a všem přítomným za hojnou účast a skvělou vánoční atmosféru.

Koncert působivě moderoval kronikář pan PhDr. Česlav Zapletal, kterému děkujeme za profesionální výkon.

Bylo to magické spojení duchovna, radosti, lidskosti a ušlechtilosti pramenící z něžných tónů hudby a zpěvu.

Budeme se těšit na další brzké setkání.

Fryštácké soubory PRAMENY

Mgr.  Julie Dlabajová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *