Vánoční koncerty fryštáckých souborů PRAMENY

IMG_0391

Ve čtvrek 14. 12. 2017 se uskutečnilo vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu děti předvedly upravené pásmo „Zima“ se zpěvem a tancem za klavírního doprovodu s choreografií paní učitelky Vlasty Kunstové. Program pokračoval známými vánočními koledami, ve kterých se střídali sóloví zpěváci se sborem. Jejich čisté hlásky a zápal, se kterým zpívaly, nadchly každého přítomného posluchače, kterých bylo letos opravdu velmi mnoho. Z dětí čišela upřímná radost a celé odpoledne bylo nabito opravdu velmi pozitivní energií.

Nechybělo ani tradiční společné soutěžní zpívání, které naše porota z řad dětí hodnotila a nejlepší výkony čekala drobná odměna. V závěru děti zazpívaly jimi velmi oblíbenou píseň Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku obecenstva, čímž byl tento pořad ukončen.

Záštitu nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který děti odměnil sladkostmi, za to mu patří poděkování.

Odpolednem provázel pan Ing. Jan Černek.

Program připravila paní učitelka Vlasta Kunstová.

 

V úterý 26. 12. 2017 se v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku konalo další tradiční vystoupení souborů CM PRAMENY a PRAMÉNKU pod vedením paní učitelky Vlasty Kunstové. Byl to v pořadí již 39. Vánoční koncert. V programu zazněly známé koledy, písně vánoční i autorské a celé sváteční a na prosinec opět poněkud teplé a slunečné odpoledne bylo umocněno vánoční poezií A. Sovy a R. Hovadíka, kterou profesionálně recitovala Mgr. Julie Nováková a V. Kunstová.

Vánoce v sobě skrývají plno tajemného kouzla. Jsou to svátky naplněné rodinnou pohodou a všudypřítomnou láskou. Nelze si je představit bez hudby a především vánočních koled. A právě tyto písně v sobě nesou stopy moudrosti, rozvážnosti, víry, naděje, křehkosti a samotné pokory člověka.

Fryštácký kostel se pomalu naplnil hosty, až nezůstalo jediné místo prázdné. Dokonce v zadních řadách se utvořila linie stojících posluchačů. A tak jsme mohli náš koncert zahájit.

Úvodem zazněla recitace a přivítání pana Františka Odstrčila, který koncert moderoval.

Následovala v tříhlasé úpravě známá píseň Ten vánoční čas a několik koled. Zpívali: B. Škabraha, A. Pitrová, Ing. G. Pazdera, Ing. J. Černek, Mgr. J. Nováková, P. Zapletal a V. Nováková. Všichni posluchači byli uchváceni něžně znějícími tóny nástrojů a především hlasy všech sólistů CM.

Ani letos nechyběla tradičně známá píseň Už z hor zní zvon v podání Ing. Gustava Pazdery, který upoutal svým basbarytonem. Ing. Jan Černek a Petr Zapletal zaujali obecenstvo duetem – slováckou baladou Bože, bože. Zaznělo také trojhlasé zpracování písně renesančního hudebního skladatele Giovanniho Leonarda Primavery Dolce miseria v podání sopranistky Mgr. Julie Novákové, basbarytonisty Ing. Gustava Pazdery a nově tenoristy Bohdana Škabrahy. Ten si také zazpíval a na kytaru zahrál píseň Halejuja od L. Cohena.

V letošním programu byly také některé písně nové, a to Adeste fideles, dvojhlasý kánon Halleluja, Dobrý Václav král pojat jako melodram či Vánoční sen, který zazpívala Anna Pitrová a Bohdan Škabraha.

Dětský sbor se svými sólisty zazpíval několik známých vánočních koled. Michal Kunst (11 let) zpíval působivě italskou píseň Il Mare Calmo Della Sera od A. Bocelliho a sklidil patřičné ovace.

Celý koncert byl ukončen nádhernou písní Tichá noc od Franze Xavera Grubera, a to za něžného svitu svíček, sborového, sólového zpěvu a vytříbených houslových a kytarových tónů.

Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír Doležel, kterému děkujeme za spolupráci, podporu, pochopení a za velmi příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu, rodičům, účinkujícím a všem přítomným za hojnou účast a skvělou vánoční atmosféru.

Koncert moderoval pan František Odstrčil, kterému děkujeme.

Svatoštěpánské odpoledne bylo čarodějné spojení duchovna, potěšení, lidskosti a ušlechtilosti pramenící z něžných tónů hudby a zpěvu.

Budeme se těšit na další brzké setkání na jaře roku 2018.

Fryštácké soubory PRAMENY

Mgr.  Julie Nováková

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *