Vánoční koncerty fryštáckých souborů PRAMENY

WP_000032

Dne 11. 12. 2013 se uskutečnilo vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu předvedly upravené pásmo „Zima“ se zpěvem, tancem, zobcovou flétnou za klavírního doprovodu s choreografií paní učitelky. Pak už přicházely na koledu s písněmi Stojí vrba košatáDošli sme k vám. Program pokračoval tradičními vánočními koledami, kde se střídali sóloví zpěváci se sborem.

Jejich krásné čisté hlásky nenechaly nikoho chladným, vždyť byly odměněny velkým potleskem. Pak následovalo společné soutěžní zpívání s rodiči a posluchači. Naše porota z řad dětí toto zpívání hodnotila a nejlepší výkony čekala malá pozornost. V závěru děti zazpívaly píšeň Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku, a tak jsme ukončili tento pořad.

Záštitu nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který děti odměnil sladkostmi, za které děkujeme. Program připravila paní učitelka Vlasta Kunstová.

Bylo to krásné, konsonantní souznění hudby a dětských hlásků společně s posluchači.

 

Další vystoupení se konalo ve vánočním čase 26. 12. 2013 v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. Byl to již 35. jubilejní Vánoční koncert fryštáckých souborů CM PRAMENY a PRAMÉNKU paní učitelky Vlasty Kunstové. V programu zazněly vánoční písně, tradiční koledy, písně autorské a celé sváteční odpoledne bylo umocněno vánoční poezií R. Hovadíka a J. Seiferta, kterou recitovaly V. Kunstová. Mgr. M. Sovadinová a Mgr. J. Dlabajová.

Vánoce v sobě skrývají tolik kouzla, lásky a pohody. Tradici těchto svátků si nelze bez hudby a hlavně koled představit. Právě ty v sobě nesou stopy moudrosti, víry, něžnosti a pokory.

Fryštácký kostel se pozvolna začal plnit hosty, až nezůstalo jediné místo prázdné. Tudíž jsme mohli náš koncert zahájit. V úvodu zazněla recitace Vánoční zamyšlení a hned po ní koleda Ten vánoční čas, kterou kultivovaným hlasem zazpíval Ing. Jan Černek. Pak následovalo několik koled. Zpívali: B. Škabraha, D. Kapusta, A. Pitrová, V. Nováková, Ing. G. Pazdera, Ing. J. Černek, Mgr. J. Dlabajová a Mgr. M. Sovadinová.

Všichni posluchači byli uneseni měkce znějícími tóny nástrojů a hlasy všech sólistů CM. Zabloudili jsme i do dávných dob a dalekých zemí, konkrétně do Francie s lidovou písní Tóny, ať nesou zprávu, kterou příjemným hlasem zazpívala hudební pedagožka Anna Pitrová za loutnového doprovodu R. Hovadíka. Moravskou koledu Byla cesta, byla ušlapaná zazpívala s velkým zaujetím Viktorie Nováková za doprovodu altové flétny, violy a kytary. Nechyběla ani známá píseň Už z hor zní zvon v podání Ing. Gustava Pazdery, který upoutal osobitým zpěvem. Dětský sbor se svými sólisty zazpíval několik známých vánočních koled a pak Markétka Nováková zpívala a krásně zahrála na ty nejmenší housličky. Celý koncert byl ukončen nádhernou písní Tichá noc od Franze Xavera Grubera, a to za něžného svitu svíček, prskavek, sborového, sólového zpěvu a vybroušených houslových tónů paní učitelky Vlasty Kunstové.

Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír Doležel, kterému děkujeme ta spolupráci, podporu, pochopení a velmi příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu, rodičům, účinkujícím a všem přítomným za hojnou účast a skvělou vánoční atmosféru.

Koncert moderovala půvabně Mgr. Julie Dlabajová.

Bylo to nejpůsobivější spojení duchovna, opravdovosti, radosti, lidskosti a ušlechtilosti vyvěrající z hudby a zpěvu.

Budeme se těšit na další setkání.

Fryštácké soubory PRAMENY

V. K. a J. D.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *